image missing

Mulhjorten (Odocoileus heminus) er et nordamerikansk medlem av hjortefamilien, og har en meget karakteristisk hvit hale med svart halespiss og et par store muldyraktige ører, som den har fått navnet sitt fra. Mulhjorten veier vanligvis 110–140 kg, og kan nå en kroppslengde på to meter.

Mulhjorten er en nær slektning av hvithalehjorten (Odocoileus virginianus), og disse skilles fra hverandre kun ved fargen på halen og formen av gevir; i stedet for å ha et gevir som kurver seg innover slik man finner hos hvithalehjorten, «kløyver» geviret seg og danner mange tagger med vidt mellomrom.

Mulhjorten er ikke et typisk flokkdyr, og tilbringer det meste av sitt liv alene. I næringsfattige amerikanske vintere danner den ofte flokker på opptil 50 dyr, som går sammen for å lage seg beiteplasser. Dette gjør derimot stor skade på bakken, og derfor gjør bønder mye for å forhindre at mulhjorten tar seg inn på avlingene deres.

Mulhjorten har en spesiell løpemåte, og hopper høyt mens den løper. Dette har gitt den tilnavnet «den hoppende hjorten».