image missing

En Elk eller Wapiti som betegnet i Norge er en av de største hjortene i verden og ett av de største pattedyrene i nord amerika. I hjorte familen er det kun Elgen som er større. Asiatiske Sambar hjorten kan måle seg i størrelsen. Wapitien er nesten identisk til rød hjort eller kronhjort som finnes i Europa, men det ble i 2004 konstatert at de er forskjellige spesier.

Wapitien spiser for det meste gress, planter, løv og bark. Om sommeren spiser de mellom 4 og 7 kilo til dagen. De tilvender seg forholdtsvis enkelt og er nå introdusert i New Zealand og Argentina. Wapitien feller geviret hvert år og er kraftige kamper kan oppstå under paringtiden. I perioden da nye horn gror ut kan de gro opptil 2.5cm til dagen og ferdig utvokst kan de komme oppi en vekt på hele 18kg.

Den største trusselen til Wapitien i nord amerika er ulv og brun bjørn. I naturen blir Wapitien normalt 10-13 års gammel, mens de ofte kan komme oppi 20 år og eldre ved oppdrett.

Hvert år er det en stor auksjon i Jackson Hole, Wyoming hvor naturlig fellte gevir er solgt. Det er ofte speidere som er med og finne disse gevirene i naturen. All intekt går til Wapiti natur reservatet. I 2006 ble de solgt over 3200kg med gevir på denne auksjonen.